Médecins sans frontières
Accueil / Wat doen we? / Bevoorrading

Bevoorrading

Beschikbaarheid van voorraden

Om hun missie uit te voeren werken de teams van de afdelingen Inkoop, Bevoorrading en Producten samen.

MSF Supply heeft een breed portfolio aan producten waarvoor ze prijzen en beschikbaarheidstijden garandeert. Daarom wordt veel aandacht besteed aan de controle van deze gegevens bij de leveranciers. 

Onze kantoren in 360

Het doel van deze afdeling is de beschikbaarheid van voorraden voor missies te garanderen.

Dit houdt in dat bepaalde artikelen in voorraad moeten worden gehouden (gewone voorraad, noodvoorraad of kits) en dat artikelen die specifiek zijn voor bepaalde missies moeten worden beheerd.

Er moet een evenwicht worden gevonden tussen het voorraadniveau (magazijncapaciteit, voorraadwaarde, levensduur van de producten …) en het serviceniveau voor de missies.