Médecins sans frontières
Accueil / MSF Privacyverklaring

MSF Privacyverklaring

1/ OVER DEZE VERKLARING

Bij MSF Supply besteden we veel zorg aan de bescherming van de gegevens die u ons toevertrouwt. Elk gebruik van de term “wij” verwijst naar MSF Supply vzw.

We verzamelen informatie om ons te helpen volledig geïnformeerde beslissingen te nemen en u de best mogelijke ervaring te bieden op onze website en in onze communicatie in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679.

Deze privacyverklaring legt uit hoe MSF Supply uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en bewaart, onder meer via haar website https://www.msfsupply.be/.

Als u vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via de gegevens op onze website of door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming en privacy op privacy@msfsupply.msf.org.

2/ WANNEER VERZAMELEN WIJ UW GEGEVENS?

We verzamelen gegevens:

DIRECT

Informatie over u kan aan ons worden doorgegeven wanneer u contact met ons opneemt om informatie over onze activiteiten te vragen of een verzoek indient voor een bezoek aan onze kantoren.

INDIRECT

We kunnen uw persoonsgegevens verkrijgen via een van onze partners, bijvoorbeeld in de wervingsbranche (bijv.: een uitzendbureau), mits u daarvoor toestemming hebt gegeven. Raadpleeg het privacybeleid van deze organisaties wanneer u hen informatie over uzelf verstrekt.

SOCIALE MEDIA

We kunnen informatie over u verkrijgen van uw accounts of diensten op sociale media, op voorwaarde dat u uw account zo hebt ingesteld dat u ons hiervoor toestemming geeft. Controleer uw instellingen en het privacybeleid van deze diensten voor meer informatie.

ONZE WEBSITE

Op onze website – https://www.msfsupply.be/ – gebruiken we ‘cookies’ om ons te helpen de prestaties ervan te verbeteren.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites via uw internetbrowser (bijv. Firefox, Chrome of Internet Explorer) naar uw computer, telefoon of tablet sturen. Ze registreren en slaan informatie op over hoe u de website in kwestie gebruikt.

We gebruiken cookies om u een gepersonaliseerde ervaring op onze website te bieden. Ze maken onze site sneller en gebruiksvriendelijker. Een cookie helpt de site bijvoorbeeld de taal te ‘onthouden’ waarin u wilt surfen.

Onze website gebruikt ook cookies van derden die ons in staat stellen de activiteit op onze website te volgen en advertenties te genereren die bijvoorbeeld op Facebook en zoekmachines zoals Google verschijnen, voor u en andere potentiële gebruikers. Deze cookies van derden kunnen informatie verzamelen of ontvangen als gevolg van uw gebruik van onze websites om advertenties aan te bieden of soortgelijke doelgroepen te creëren. We verzamelen geen persoonlijke informatie via deze cookies.

Cookies beheren

U kunt cookies te allen tijde controleren en/of verwijderen. U kunt ook alle cookies die al op uw computer staan verwijderen door naar het menu van uw browser te gaan en de instellingen te wijzigen.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

Wanneer u contact met ons opneemt, verzamelen wij over het algemeen de volgende informatie:

Als u op een van onze vacatures solliciteert, verzamelen we naast de bovenstaande informatie ook de volgende gegevens: 

3/ HOE GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS?

Uw persoonsgegevens zullen nooit zonder uw voorafgaande toestemming worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor u ze vrijwillig aan ons heeft verstrekt. 

Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan andere derden als u ons daarvoor toestemming geeft of als dat noodzakelijk is voor de verwerking waarvoor u ze heeft verstrekt. Dit betekent dat wij uw gegevens kunnen delen met een dienstverlener of dienstverleners om ons te helpen uw gegevens te verwerken. Wanneer u bijvoorbeeld via e-mail solliciteert, geeft u ons toestemming om uw persoonsgegevens (cv, sollicitatiebrief en referentie) te gebruiken in het wervingsproces en om hierover contact met u op te nemen.

We gebruiken uw gegevens om:

De manier waarop we uw gegevens gebruiken hangt af van de reden waarom u ze aan ons verstrekt: 

WERVING

We gebruiken uw gegevens om uw sollicitatie te verwerken en slaan ze op in overeenstemming met de relevante wettelijke vereisten.

SOCIALE MEDIA

We kunnen openbaar beschikbare informatie van uw profiel gebruiken om u berichten te sturen die beter aansluiten bij uw interesses. 

Op sociale media zullen wij u nooit om gevoelige persoonlijke informatie vragen (strafblad, financiële informatie, status enz.). Wij kunnen uw berichten opnieuw publiceren of delen op sociale media als ze relevant zijn voor MSF Supply en ons werk. We kunnen reageren op vragen, verzoeken of opmerkingen die op onze socialemediakanalen zijn geplaatst. We kunnen informatie uit uw profiel gebruiken om er beter op te antwoorden.

Controleer uw socialemedia-accounts als u de openbaar gemaakte informatie wilt wijzigen. Onze websites maken gebruik van deelknoppen waarmee onze webpagina’s kunnen worden gedeeld op socialemediaplatforms. Gebruik deze knoppen naar eigen goeddunken. Socialemediaplatforms kunnen deze deelacties volgen via uw accounts.

4/ WIE HEEFT TOEGANG TOT UW GEGEVENS?

OPGELEIDE PERSONEELSLEDEN

Uw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor opgeleide personeelsleden en we controleren regelmatig wie toegang heeft tot uw gegevens.

We controleren ook regelmatig de dienstverleners met wie wij samenwerken en in elk van onze contracten is vastgelegd hoe zij omgaan met de persoonsgegevens die ze verzamelen of waartoe ze toegang hebben.

GEGEVENSVERWERKERS

We doen beroep op bepaalde bedrijven om ons te helpen persoonsgegevens te beheren en op te slaan en om bepaalde activiteiten namens ons uit te voeren. 

Onze belangrijkste gegevensverwerkers staan hieronder vermeld, maar soms maken we gebruik van de diensten van andere verwerkers:

We zullen uw persoonsgegevens alleen zonder uw toestemming aan derden (bijv. overheden) verstrekken als we daartoe wettelijk verplicht zijn.

5/ HOE BEVEILIGEN WE UW GEGEVENS?

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen en voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging.

We hebben veel technische maatregelen genomen, zoals systematische controle van ons netwerk, en we gebruiken SSL-certificaten.

We doen er alles aan om uw gegevens veilig te houden, maar gegevensoverdracht via internet is nooit 100% veilig. We kunnen de veiligheid van informatie die u ons stuurt niet garanderen, dus u doet dat op eigen risico.

6/ HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Als u ons vraagt geen contact meer met u op te nemen, verwijderen we uw gegevens, tenzij we wettelijk verplicht zijn bepaalde informatie te bewaren. U wordt geïnformeerd over de gegevens die wij bewaren en hoe lang wij die bewaren.

7/ ONZE RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS

Elke organisatie heeft een rechtsgrondslag nodig om persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken die onder de gegevensbeschermingswetgeving vallen. 

De wet staat zes manieren toe om persoonsgegevens (en gevoelige persoonsgegevens) te verwerken. Vier daarvan zijn van toepassing op de soorten behandelingen die bij MSF Supply worden toegepast: 

Ons gerechtvaardigd belang omvat administratief en operationeel beheer, zoals het beantwoorden van aan ons gerichte verzoeken, het verstrekken van informatie en diensten, het verrichten van onderzoek, het beheren van evenementen en activiteiten, vrijwilligersbeheer en personeelsbeheer, met inbegrip van wervingsactiviteiten. 

Als u de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken wilt wijzigen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

8/ HOE KRIJGT U TOEGANG TOT UW GEGEVENS EN WAT ZIJN UW RECHTEN?

Als u uw persoonsgegevens wilt wijzigen, bijwerken of verwijderen, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via privacy@msfsupply.msf.org of 02 249 11 37.

De huidige wetgeving inzake gegevensbescherming geeft u een aantal rechten met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens:

9/ HOE VAAK WERKEN WE DEZE VERKLARING BIJ?

We zullen deze privacyverklaring aanpassen wanneer dat nodig is. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, zullen we dat duidelijk aankondigen op onze website.

Deze privacyverklaring is zo volledig mogelijk opgesteld, maar bevat geen volledige lijst van de verschillende aspecten van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens die wij uitvoeren. We zullen u graag meer informatie of uitleg geven over onze praktijken op dit gebied.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Laatst bijgewerkt in december 2022.

10/ Disclaimer

MSF Supply kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, weglatingen of voor de resultaten die door het gebruik van deze informatie kunnen worden verkregen. MSF Supply is slechts gehouden tot een middelenverbintenis ten aanzien van de informatie die zij ter beschikking stelt aan personen die toegang hebben tot haar website.

Bovendien kan u via hyperlinks op onze website naar andere servers worden geleid, servers waarover MSF Supply geen controle heeft. MSF Supply garandeert niet de permanente toegankelijkheid van haar website, de afwezigheid van storingen of de goede werking van de website.

11/ AUTEURSRECHT

De website, met inbegrip van de tekst, lay-out, graphics, presentatie, logo’s, software en andere elementen van deze site, is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van MSF Supply en Artsen Zonder Grenzen of anderen, zoals auteursrechten, naburige rechten, databankrechten en merkrechten.

Elke reproductie, verspreiding, verkoop, distributie, publicatie, aanpassing, vertaling, verwerking of gebruik, zelfs gedeeltelijk, van deze website is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MSF Supply.