Médecins sans frontières
Accueil / Wie zijn wij? / Status en certificering als HPC

Status en certificering als HPC

MSF Supply is een onafhankelijke aankoopcentrale die onder auspiciën van AZG België is opgericht.

MSF Supply werd in 1989 opgericht als coöperatieve vennootschap. Het doel van AZG België was destijds het opzetten van een bevoorradingsstructuur die was aangepast aan de behoeften van de door AZG België uitgevoerde noodoperaties. We streven er niet naar winst te maken met onze acties. Sinds 1 januari 2021, na de hervorming van het Belgische vennootschaps- en verenigingsrecht, is MSF Supply een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) geworden.

MSF Supply is ook erkend als HPC

Meer dan 20 jaar geleden verkregen wij de status van humanitair bevoorradingscentrum (HPC – Humanitarian Procurement Center). Dit is een erkenning en certificering door het directoraat-generaal voor humanitaire hulp en civiele bescherming van de Europese Commissie (DG ECHO).

Daarom werken wij uitsluitend met humanitaire nood- of ontwikkelingsorganisaties, verenigingen zonder winstoogmerk of instellingen met een sociale doelstelling. Zij moeten aantonen dat zij onafhankelijk zijn van enige politieke of militaire organisatie en zich ertoe verbinden de aangekochte producten niet door te verkopen.Humanitaire bevoorradingscentra (HPC’s) zijn verenigingen zonder winstoogmerk.  Ze zijn gespecialiseerd in de aankoop van producten en diensten die nodig zijn voor de uitvoering van humanitaire hulp. HPC’s bieden hun klanten technische expertise wanneer ze een bestelling plaatsen. Ze kunnen hen ook voorzien van toegewijde voorraden.