Médecins sans frontières
Accueil / Structuur / Farmaceutische activiteiten

Farmaceutische activiteiten

Groothandelsdistributie van geneesmiddelen is een belangrijke activiteit in geïntegreerd ketenbeheer.

De richtsnoeren voorzien in de juiste instrumenten om groothandelaren bij hun activiteiten bij te staan en te voorkomen dat vervalste geneesmiddelen in de legale distributieketen terechtkomen. Door deze richtsnoeren na te leven wordt de controle over de distributieketen gewaarborgd en worden de kwaliteit en de integriteit van de geneesmiddelen gehandhaafd.

Er is een kwaliteitssysteem van kracht om ervoor te zorgen dat: “geneesmiddelen worden aangeschaft, gehouden, geleverd of uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften inzake GDP (goede distributiepraktijken); de verantwoordelijkheden van de bedrijfsleiding duidelijk omschreven zijn; de producten binnen een redelijke termijn aan de juiste geadresseerden worden geleverd; documentatie onmiddellijk wordt opgesteld; afwijkingen van vastgestelde procedures worden gedocumenteerd en onderzocht; passende corrigerende en preventieve maatregelen (gewoonlijk CAPA genoemd) worden genomen om afwijkingen te corrigeren en deze te voorkomen in lijn met de beginselen inzake kwaliteitsrisicobeheer.”

Richtsnoeren van 5 november 2013 inzake goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (2013/C 68/01)

MSF Supply heeft verschillende vergunningen van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG):